ΓΝΩΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Α.Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας