ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

 

 

20o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Κύπρος 2010

 

Χρήση διπολικής συσκευής (TUR-is)

σε διουρηθρικές προστατεκτομές:

Πρώιμα αποτελέσματα και επιπλοκές.

 

Διουρηθρικές εκτομές προστάτου

με χρήση Διπολικής συσκευής (TUR-is)

Η εμπειρία της κλινικής μας.

Τσοχατζής Ι., Ραπτίδης Γ., Σιαφάκας Ι, κλπ.

21o Πανελλήνιο

Ουρολογικό Συνέδριο

 

Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη οπισθίων

ιερών νευρικών ριζών -Τύπου Interstim -

σε ασθενείς με νευρογενή κύστη.

Η εμπειρία 4 ετών.

Ι. Σιαφάκας και συνεργάτες.

 

Αντιμετώπιση ανθεκτικής στην από

του στόματος φαρμακευτική αγωγή υπεραντανακλαστικής κύστης.

ΒΟΤΟΧ ή νευροδιεγέρτης ιερών ριζών;

Η εμπειρία 8 ετών της κλινικής μας.

Ι. Σιαφάκας και συνεργάτες.

Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Α. Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας