ΛΙΘΙΑΣΗ

Η λιθίαση είναι η τρίτη συχνότερη πάθηση του ουροποιητικού μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη. Οι λίθοι του ουροποιητικού χωρίζονται σε αυτούς που είναι φλεγμονώδους αιτιολογίας, σε αυτούς που δεν ευθύνεται η φλεγμονή για τη δημιουργία τους, σε αυτούς που είναι αποτέλεσμα φαρμακευτικής αγωγής και σε αυτούς που είναι γενετικής αιτιολογίας.

 

Το συχνότερο σύμπτωμα  της λιθίασης είναι ο κολικός του νεφρού (δυνατός πόνος στον πάσχοντα νεφρό) ο οποίος αν δε περάσει μόνος του, μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή στα επείγοντα κάποιου νοσοκομείου για θεραπεία.

 

Ένας ασθενής που θα εμφανίσει λιθίαση και θα αντιμετωπισθεί γι’ αυτήν, έχει 50% πιθανότητες να ξαναδημιουργήσει λίθο.

 

Η διάγνωση γίνεται με εργαστηριακές (γενική ούρων) και απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, ενδοφλέβιος πυελογραφία).

 

Η θεραπεία μπορεί να είναι από μια απλή φαρμακευτική αγωγή ή εξωσωματική λιθοθρυψία, μέχρι και να χρειαστεί να οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο για επεμβατική αφαίρεση του λίθου. Στην τελευταία περίπτωση, ανάλογα με την εντόπιση του λίθου (νεφρός ή ουρητήρας), αποφασίζεται και ο τρόπος προσπέλασης και αφαίρεσης ή κατακερματισμού του λίθου.

 

Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της τεχνολογίας, ο Ουρολόγος έχει πολύτιμα εργαλεία στα χέρια του όπως το  Laser, οι υπέρηχοι και τα κρουστικά κύματα (Lithoclast).

Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Α. Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας