Ιωάννης Σιαφάκας

Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Αναπληρωτής Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Οι όγκοι του νεφρού αποτελούν το 2-3% όλων των όγκων. Υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη τάση εμφάνισής τους με ρυθμό 2% κάθε χρόνο. Η θνητότητα λόγω των νεφρικών όγκων ενώ σε ορισμένες

χώρες της Ευρώπης μειώνεται σταδιακά, στη χώρα μας δείχνει μία αργή αλλά ανοδική πορεία.

Εμφανίζεται και σε άνδρες και σε γυναίκες με αναλογία 1,5:1 και συχνότερη ηλικία εμφάνισης

τα 60 με 70 έτη.

 

Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες εμφάνισης είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση και η κληρονομικότητα. Έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες αλλά μόνο οι παραπάνω έχει αποδειχθεί

ότι τους προκαλούν. Έτσι ως μέτρα πρόληψης είναι η διακοπή του καπνίσματος και το χάσιμο βάρους.

 

Διάγνωση

 

Οι όγκοι του νεφρού μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία, πόνο

στον πάσχοντα νεφρό ή και να ψηλαφούνται ακόμη εάν είναι μεγάλοι.

Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογραφικό έλεγχο αλλά κυρίως με αξονική

και μαγνητική τομογραφία όπου οι όγκοι έχουν χαρακτηριστική μορφή.

Θεραπεία

 

Η θεραπεία είναι κυρίως χειρουργική γιατί έχει βρεθεί ότι οι νεφρικοί όγκοι είναι ανθεκτικοί

τόσο στην ακτινοβολία όσο και στην χημειοθεραπεία. Ανάλογα με τη θέση εντόπισης του όγκου

και το μέγεθος του γίνεται ολική ή μερική νεφρεκτομή. Αυτό γίνεται είτε με ανοικτή χειρουργική

επέμβαση, είτε λαπαροσκοπικά με όλα τα οφέλη της ενδοσκοπικής επέμβασης (μικρή νοσηλεία

πολύ μικρές τομές σε σχέση με την ανοικτή, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη επιστροφή

στη καθημερινότητα).

Σε νοσοκομεία φυσικά που είναι διαθέσιμο το ρομποτικό σύστημα η επέμβαση γίνεται ρομποτικά.

 

Σε μικρούς όγκους στην περιφέρεια του νεφρού μπορεί να γίνει καταστροφή του όγκου

με ραδιοσυχνότητες ή κρυοθεραπεία (όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα) που είναι

και οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων όγκων.

Η σελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα.

Δίνει πληροφορίες για τις συχνότερες

ουρολογικές παθήσεις

που συναντάμε

στα εξωτερικά ιατρεία.

 

Περισσότερες και πιο εξειδικευμένες

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε

στα επίσημα site

της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρίας

http://www.huanet.gr/

 

της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρίας

http://www.uroweb.org/

 

και της Αμερικανικής

Ουρολογικής Εταιρίας

http://www.auanet.org/

ΙΑΤΡΕΙΟ

Χαριλάου Τρικούπη 1, Άλιμος

Τηλ. Κέντρο: 210 99 60 402, Κινητό: 6983 51 69 56

e-mail: ioannis@siafakas-urology.gr

ΕΧΕΤΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

© 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ