Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Αναπληρωτής Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ιωάννης Σιαφάκας

 

© 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ