Χειρουργός Ουρολόγος, FEBU, Αναπληρωτής Διευθυντής

Ουρολογικής Κλινικής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ιωάννης Σιαφάκας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

20o Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Κύπρος 2010

 

Χρήση διπολικής συσκευής (TUR-is)

σε διουρηθρικές προστατεκτομές:

Πρώιμα αποτελέσματα και επιπλοκές.

 

Διουρηθρικές εκτομές προστάτου

με χρήση Διπολικής συσκευής (TUR-is)

Η εμπειρία της κλινικής μας.

Τσοχατζής Ι., Ραπτίδης Γ., Σιαφάκας Ι, κλπ.

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

21o Πανελλήνιο

Ουρολογικό Συνέδριο

 

Τοποθέτηση νευροδιεγέρτη οπισθίων

ιερών νευρικών ριζών -Τύπου Interstim -

σε ασθενείς με νευρογενή κύστη.

Η εμπειρία 4 ετών.

Ι. Σιαφάκας και συνεργάτες.

 

Αντιμετώπιση ανθεκτικής στην από

του στόματος φαρμακευτική αγωγή υπεραντανακλαστικής κύστης.

ΒΟΤΟΧ ή νευροδιεγέρτης ιερών ριζών;

Η εμπειρία 8 ετών της κλινικής μας.

Ι. Σιαφάκας και συνεργάτες.

It appears you don't have Adobe Reader or PDF support in this web browser.

Click here to download the PDF

© 2014 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΦΑΚΑΣ