HoLep Προστατεκτομή

Η χειρουργική αντιμετώπιση ανδρών με μεγάλο προστάτη (>40 g) που προκαλεί απόφραξη στην έξοδο των ούρων γίνεται τα τελευταία είκοσιπέντε χρόνια με τη διουρηθρική μέθοδο TURPis. Η συγκεκριμένη μέθοδος επειδή είχε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας όταν πρωτοεφαρμόσθηκε και συνδρόμου TUR (σύνδρομο απορρόφησης), εξελίχθηκε με τη μορφή του TURPis που πέρα από το μικρότερο κίνδυνο του συνδρόμου απορρόφησης πετύχαινε και καλύτερη αιμόσταση και έδινε τη δυνατότητα της εξάχνωσης ιστού. Ωστόσο η εφαρμογή της σε πολύ μεγάλους προστάτες > 120 κεκ απαιτεί και πολύ μεγάλη πείρα από το χειρουργό και ο όγκος του προστάτη που παραμένει είναι αρκετός πράγμα που αυξάνει την πιθανότητα επανεπέμβασης.

Πολλές θεραπείες έχουν προταθεί κατά καιρούς ως εναλλακτικές λύσεις για το TURP που αποτελεί μέχρι σήμερα το “χρυσό κανόνα” για την χειρουργική αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν προσεγγίσει το TURP όσον αφορά την ανθεκτικότητα του αποτελέσματος στο χρόνο ή την αποτελεσματικότητα. Σε άνδρες με μεγάλο προστάτη, οι εναλλακτικές λύσεις είναι ακόμη πιο περιορισμένες. Εδώ έρχεται να συμπληρώσει το κενό η HoLep Προστατεκτομή με το Holmium laser enucleation of the prostate (εκπυρήνηση του προστάτη με Holmium laser).

Το μήκος κύματος των 2.140 nm, των συγχρόνων holmium λέιζερ, τους δίνει την ικανότητα να αφαιρούν με ακρίβεια τον προστατικό ιστό και να έχουν εξαιρετικές αιμοστατικές ιδιότητες ταυτόχρονα. Στις τελευταίες μελέτες το HoLEP ήταν ισοδύναμο με το TURP όσον αφορά τη βελτίωση βαθμολογίας των συμπτωμάτων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, και της ροής των ούρων 24 μήνες μετά την επέμβαση. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτές οι μελέτες έδειξαν ότι το HoLEP ήταν ανώτερο όσον αφορά την περιεγχειρητική νοσηρότητα, με μειωμένο χρόνο μετεγχειρητικών πλύσεων της κύστης, μειωμένο χρόνο παραμονής του καθετήρα και μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο, παρόλο που αφαιρέθηκε περισσότερος ιστός προστάτη από την TURP. Η μετεγχειρητική μείωση του όγκου που μετρήθηκε υπερηχογραφικά μετά το χειρουργείο ήταν μεγαλύτερη καθώς και η ουροδυναμική βελτίωση της απόφραξης. Ως εκ τούτου, το HoLEP φαίνεται να είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό με το TURP στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

Ένας από τους προβληματισμούς των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε προστατεκτομή είναι η παλίνδρομη εκσπερμάτιση που παρουσιάζεται σε ποσοστό που ξεπερνάει το 80% μετά την επέμβαση. Σε πολλούς ασθενείς είναι μάλιστα ο κυριότερος λόγος να μην αποφασίζουν να υποβληθούν στην επέμβαση, ενώ έχουν απόλυτη ένδειξη γι αυτό. Με τη μέθοδο Holep είναι δυνατό με μια τροποποιημένη προσέγγιση αφαίρεσης του προστάτη να μην επηρεαστεί η εκσπερμάτιση σε ποσοστό πάνω από 70% των ασθενών, λύνοντας έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό το παραπάνω πρόβλημα.

Ακολουθούν βίντεο που αφορούν περιστατικό ασθενούς 64 ετών με αποφρακτικά συμπτώματα λόγω καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη και μη ανταπόκρισης στην από του στόματος αγωγή (λόγω μέσου λοβού προστάτη) που υποβλήθηκε σε Holep προστατεκτομή. Όγκος προστάτη 68 κεκ. Ο ασθενής βρισκόταν σε αγωγή και με αντιπηκτικά λόγω καρδιολογικού προβλήματος.


Αρχή επέμβασης


Εκπυρήνηση προστάτη με το Holep


Πλήρης εκπυρήνηση προστάτη και προώθηση του στην κύστη


Κατακερματισμός και αφαίρεση προστάτη με το ειδικό εργαλείο

Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την ίδια μέρα το απόγευμα και ο καθετήρας αφαιρέθηκε τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα.

Η HoLEP Προστατεκτομή έχει αποδειχθεί ότι είναι μια εξίσου αποτελεσματική εναλλακτική λύση σε μικρούς (<40 g) προστάτες, μεγάλους (>40 g) και πολύ μεγάλους (>100 g) προστάτες σε σύγκριση με την TURP ή την ανοιχτή προστατεκτομή. Καμία περίπτωση επίσης συνδρόμου TUR δεν παρατηρήθηκε επειδή χρησιμοποιείται αλατούχο και όχι ισο-οσμωτικό διάλυμα πλύσεων χωρίς ηλεκτρολύτες. Δεν υπάρχει ενδεχομένως κανένα όριο στο μέγεθος ενός προστάτη που μπορεί να αντιμετωπιστεί με HoLEP.

Επιπρόσθετα, επειδή γίνεται εκπυρήνηση του αδενώματος του προστάτη, βγαίνει σχεδόν όλος ο αδένας και μένει μόνο η κάψα του, η πιθανότητα επανεπέμβασης στο μέλλον ελαχιστοποιείται.

Επικοινωνήστε με τον Χειρουργό Ουρολόγο – Ανδρολόγο Σιαφάκα Ιωάννη για να σας κατευθύνει στην κατάλληλη θεραπεία, ανάλογα την κλινική εικόνα της πάθησης. Ο ιατρός έχει μετεκπαιδευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Harvard, ενώ διαθέτει πολυετή εμπειρία σε θεραπείες προστατεκτομής.

Είναι πιστοποιημένα εκπαιδευμένος στην επέμβαση Holep προστάτου στο ευρωπαικό εκπαιδευτικό κέντρο IRCAD της ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.

loogo

 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε με τον Dr. Ιωάννη Σιαφάκα:

+30 2109960402+30 6983516956