Όγκοι του Νεφρού

Οι όγκοι του νεφρού αποτελούν το 2-3% όλων των όγκων και παρουσιάζουν μια διαρκώς αυξανόμενη τάση εμφάνισης, με ρυθμό 2% κάθε χρόνο. Η θνητότητα λόγω των νεφρικών όγκων, ενώ σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης μειώνεται σταδιακά, στη χώρα μας δείχνει μία αργή αλλά ανοδική πορεία. Εμφανίζεται και σε άνδρες και σε γυναίκες με αναλογία 1,5:1 και συχνότερη ηλικία εμφάνισης τα 60 με 70 έτη.

Οι κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες εμφάνισης είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπέρταση και η κληρονομικότητα. Έχουν ενοχοποιηθεί και άλλοι παράγοντες, αλλά μόνο οι παραπάνω έχει αποδειχθεί ότι τους προκαλούν. Έτσι, ως μέτρα πρόληψης συστήνονται  η διακοπή του καπνίσματος και η απώλεια βάρους.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 Οι όγκοι του νεφρού μπορεί να προκαλέσουν αιματουρία, πόνο στον πάσχοντα νεφρό ή και να ψηλαφούνται ακόμη εάν είναι μεγάλοι. Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογραφικό έλεγχο, αλλά κυρίως με αξονική και μαγνητική τομογραφία, όπου οι όγκοι έχουν χαρακτηριστική μορφή.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι κυρίως χειρουργική επειδή έχει βρεθεί ότι οι νεφρικοί όγκοι είναι ανθεκτικοί τόσο στην ακτινοβολία, όσο και στην χημειοθεραπεία. Ανάλογα με τη θέση εντόπισης του όγκου και το μέγεθος του προτείνεται ολική ή μερική νεφρεκτομή. Αυτό γίνεται είτε με ανοικτή χειρουργική επέμβαση, είτε λαπαροσκοπικά, με όλα τα οφέλη της ενδοσκοπικής επέμβασης (μικρή νοσηλεία, πολύ μικρές τομές σε σχέση με την ανοικτή, ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος και γρήγορη επιστροφή στη καθημερινότητα).

Σε νοσοκομεία φυσικά που είναι διαθέσιμο το ρομποτικό σύστημα, η επέμβαση γίνεται ρομποτικά.

Σε μικρούς όγκους που εντοπίζονται στην περιφέρεια του νεφρού μπορεί να γίνει καταστροφή του όγκου με ραδιοσυχνότητες ή κρυοθεραπεία (όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα) που είναι και οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων όγκων.

loogo

 

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε με τον Dr. Ιωάννη Σιαφάκα:

+30 2109960402+30 6983516956