Όγκοι Ουροδόχου Κύστεως

Οι όγκοι της ουροδόχου κύστεως ή θηλώματα, είναι μια πάθηση που εμφανίζεται κατά κύριο λόγο σε ηλικίες άνω των 50 ετών και είναι κυρίως καρκινώματα από μεταβατικό επιθήλιο.

Οι όγκοι κατά την κυστεοσκόπηση έχουν είτε επίπεδη είτε λαχνωτή μορφή και μπορεί να παρουσιάζονται σε περισσότερα από ένα σημεία της ουροδόχου κύστεως.

Σύμφωνα με τον ιστολογικό τους τύπο χωρίζονται σε επιφανειακά και διηθητικά, αυτά δηλαδή που προχωράνε στο μυϊκό τοίχωμα της κύστεως.

Σε ασθενείς με τη διάγνωση όγκος κύστεως  το 70% παρουσιάζεται αρχικά με επιφανειακούς όγκους.

Η θεραπεία των όγκων της κύστεως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κυστεσκοπικό έλεγχο που γίνεται πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και η εξέλιξή τους από τον ιστολογικό  τύπο. Όλοι οι εμφανείς όγκοι και οι ύποπτες βλάβες που αναγνωρίζονται στην κυστεοσκόπηση, αφαιρούνται χειρουργικά και στέλνονται για ιστολογικό έλεγχο.

Όπως έχουνε δείξει μελέτες όμως, υπάρχει ένα ποσοστό όγκων που δε φαίνεται με γυμνό μάτι, με αποτέλεσμα αυτές οι βλάβες να μην αντιμετωπίζονται ενώ υπάρχουν, επειδή δεν είναι ορατές.

Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ήρθε η φωτοδυναμική διάγνωση να βοηθήσει στο πρόβλημα αυτό, κατά την οποία γίνεται έγχυση μιας ειδικής ουσίας στην κύστη πριν την κυστεοσκόπηση, με αποτέλεσμα όλες οι καρκινικές βλάβες να χρωματίζονται και να αναγνωρίζονται εύκολα.

Οι μελέτες έδειξαν ότι έτσι ανιχνεύονται 16,5% περισσότεροι όγκοι που σε διαφορετική περίπτωση θα μένανε μέσα στην κύστη με μοιραία αποτελέσματα για τον ασθενή.

loogo

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες ή να κλείσετε ραντεβού επικοινωνήστε με τον Dr. Ιωάννη Σιαφάκα:

+30 2109960402+30 6983516956